CyStack hiện hỗ trợ 3 phương thức thanh toán:

  1. Thanh toán trực tiếp bằng thẻ Credit/Debit
    Người dùng sẽ nhập thông tin thẻ của mình vào hệ thống, CyStack không lưu các thông tin này mà sẽ chuyển qua một đối tác thanh toán lớn (Stripe.com) để xử lý. Giá trị giao dịch sẽ bị trừ vào thẻ của người dùng. Thông tin thẻ của khách hàng hoàn toàn được bảo mật
  2. Thanh toán thông qua Paypal
    Paypal.com là một kênh thanh toán lớn. Người dùng có thể thanh toán bằng tài khoản Paypal của mình hoặc bằng thẻ credit/debit thông qua Paypal
  3. Liên hệ thanh toán
    Nếu khách hàng không thoải mái khi sử dụng 2 kênh thanh toán trên, có thể liên hệ trực tiếp với CyStack để được hỗ trợ 1 phương thức khác hợp lý hơn với từng cá nhân. 
Did this answer your question?