Để kích hoạt Protecting, người dùng truy cập Protecting và click nút Kích hoạt. Tiếp theo, người dùng lựa chọn có sử dụng phương thức HTTPS hay không (để tăng tính bảo mật cho website, CyStack khuyến cáo người dùng chọn sử dụng HTTPS).


Trong trường hợp lựa chọn sử dụng HTTPS, người dùng có thể tuỳ chỉnh một số cấu hình:

  1. Loại certificate: Người dùng chọn sử dụng chứng chỉ SSL đã có (bằng cách upload file certificate và private key) hoặc sử dụng chứng chỉ do CyStack cung cấp (thông qua Let’s Encrypt)
  2. TLS mode: Trường hợp website đã sử dụng HTTPS, người dùng chọn một trong hai chế độ TLS: Full hoặc Full (Strict) – tương ứng với kết nối giữa WAF và website của người dùng có hay không yêu cầu chứng chỉ SSL hợp lệ.
  3. Điều hướng HTTP sang HTTPS: Khi người dùng chọn Yes, khi truy cập website với phương thức HTTP sẽ được tự động điều hướng sang HTTPS

Sau khi lựa chọn cấu hình phù hợp, người dùng chọn Tiếp tục. Để hoàn tất việc kích hoạt Protecting, người dùng cần trỏ bản ghi DNS của tên miền về địa chỉ IP của các proxy do CyStack cung cấp theo hướng dẫn (thông qua giao diện quản lý của nhà cung cấp tên miền). Protecting sẽ được tự động kích hoạt khi thay đổi bản ghi DNS có hiệu lực.

Để thay đổi cấu hình Protecting sau khi kích hoạt, người dùng truy cập mục HTTPS.

Did this answer your question?