Trong trường hợp website tồn tại lỗ hổng nhưng người dùng không thể tự khắc phục, tính năng Protecting giúp bảo vệ website khỏi các tấn công (như XSS, SQL Injection, Cross-site forgery…). Tường lửa ứng dụng web (WAF) của Protecting được triển khai theo mô hình reverse-proxy – WAF đóng vai trò như proxy, ở vị trí trung gian nhận các yêu cầu (request) và chuyển tiếp đến ứng dụng web (website của người dùng), đồng thời nhận phản hồi (response) từ ứng dụng web và trả lại cho client, trong quá trình đó, WAF phân tích và loại bỏ các request độc hại trước khi đến được website của người dùng.

Did this answer your question?