Tính năng Monitoring của CyStack Platform giúp người dùng giám sát tình trạng website của mình thường xuyên, bao gồm giám sát uptime, sự thay đổi cấu hình tên miền, chứng chỉ SSL và nội dung website. Người dùng nhận được thông báo (qua email, giao diện) khi tình trạng website bị thay đổi.

Did this answer your question?