Khi tạo lượt quét mới, người dùng sẽ đươc lựa chọn website cần quét và kiểu quét được sử dụng. Mỗi kiểu quét sẽ có các thông số cấu hình khác nhau và sẽ quét các loại lỗ hổng khác nhau. Vì vậy, khi quét cùng một website, các kiểu quét khác nhau sẽ cần lượng thời gian khác nhau.

Hiện tại, CyStack Scanning đang hỗ trợ các kiểu quét sau đây:

  • Full Audit: Quét và phát hiện các vấn đề bảo mật chung cho website. 
  • Web Infrastructure: Quét và phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong hạ tầng của website, nguy cơ bị lộ dữ liệu, thông tin cấu hình, phiên bản và các thông tin nhạy cảm khác của website.
  • Fast Scan: Quét và phát hiện sớm các lỗ hổng nguy hiểm và thường gặp cho website.
  • Drupal: Quét và phát hiện lỗ hổng bảo mật đối với website trên nền tảng Drupal. 
  • WordPress: Quét và phát hiện lỗ hổng bảo mật đối với website trên nền tảng WordPress.
  • Javascript Malware: Quét và phát hiện malware JavaScript, điển hình là mã độc đào tiền ảo.
Did this answer your question?