Scanning là một trong những tính năng cơ bản của Cystack Platform, có nhiệm vụ dò quét lỗ hổng bảo mật tồn tại trên website, từ đó có cảnh báo sớm cho người dùng, đưa ra các khuyến nghị, cách thức vá lỗ hổng, giúp đảm bảo an toàn cho website trước khi bị tấn công bởi hacker.

Cystack Scanning đóng vai trò như một hacker mũ trắng, dò quét website từ bên ngoài theo hướng blackbox để phát hiện nguy cơ mất an toàn. Hiện Cystack Scanning phát hiện được hơn 70 lỗ hổng web, từ những lỗ hổng có nguy cơ thấp như rò rỉ thông tin về kĩ thuật, cấu hình, đến những lỗ hổng nghiêm trọng như SQL Injection, XSS, lỗ hổng 0-day, 1-day trong các nền tảng web...

Did this answer your question?