Sau khi tạo một website mới, người dùng có thể bắt đầu sử dụng các tính năng Security mà website đấy có, bao gồm:

Scanning:
Dò quét lỗ hổng web, chỉ ra các điểm yếu và lỗ hổng trong ứng dụng web cũng như hướng dẫn khắc phục

Monitoring: Giám sát tình trạng hoạt động của website, bao gồm thời gian up/down, tính khả dụng của chứng chỉ HTTPS, sự thay đổi bản ghi DNS và ngày hết hạn tên miền.

Responding: Truy tìm và diệt mã độc trên server. Người dùng cung cấp tài khoản remote (SSH, FTP), hệ thống sẽ tự động quét và phát hiện các mã độc đang tồn tại

Protecting: Tường lửa cho ứng dụng web. Tính năng này cho phép người dùng chủ động bảo vệ website của mình mà không cần vá các lỗ hổng trên website. Các bản vá và các giải pháp ngăn chặn tấn công sẽ được thực hiện ở phía hệ thống CyStack. Người dùng chỉ cần trỏ bản ghi DNS về địa chỉ IP mà CyStack cung cấp để kích hoạt tính năng.

Did this answer your question?