Người dùng tạo một tài khoản mới bằng cách truy cập địa chỉ https://app.cystack.net/register

Tại đây, người dùng được yêu cầu cung cấp các thông tin cơ bản gồm email (để định danh), password, họ tên, nơi làm việc, quốc gia, số điện thoại và ngôn ngữ muốn sử dụng (hiện tại CyStack đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt)

Sau khi nhấn nút đăng ký, hệ thống sẽ thông báo yêu cầu kích hoạt tài khoản qua email

Người dùng cần truy cập hòm mail, click vào mail xác thực để hoàn tất quá trình đăng ký

Did this answer your question?